Fosen Design & Solutions

Oppgradering/Ombygging

Fosen Design & Solutions har vært involvert i ombygging av flere skip som har fått et luksuriøst preg, samt forbedret ytelse på mange områder.

Vi designer fremtiden til sjøs

Fosen Design & Solutions har vært involvert i flere ombygginger. Med mål om å høyne kvaliteten i fellesområder for Cruise og Explorer, samt øke den totale tekniske standard. En ombygging kan være utfordrende, avhengig av skipets alder. Det være seg å innhente informasjon, hvor eksempel tegninger er håndtegnet. Videre til det å skape rom med nye bruksområder, oppgradering av avfallshåndterings-system eller oppgradering til is-klasse. Mulighetene er endeløse- og vi vil hjelpe deg å oppnå dine mål.

Kostnadseffektivitet

Å utvide levetiden for skip er en pågående trend, og er mer kostnadseffektivt for eieren enn å bygge nye skip – og dermed en del av vårt omfang av ombygging.

Stabilitetsytelse

Åpne områder, panoramavisninger – vi kalkulerer begge mulige effekter på stabilitietsytelsen både i forhold til total vekt og stålstyrke.

3D Design

Fosen Design & Solutions arbeider i 3D -vi er derfor fleksible på å diskutere designendringer i prosjektfase.

Våre ombyggingsprosjekter

Conversion of MS Fram

MS Fram has gotten a new sewage treatment system, new additional heeling tanks and several upgrades in the public areas. A challenging part of this conversion was the installation of a new gasoline storage, which is unusual for passenger vessels and demanded a great deal of discussion and approval from several authorities.

Conversion of MS Spitsbergen

MS Spitsbergen has had several conversions at Fosen Yard. In 2015 the ship’s Iceclass was added and a Ducktail was added to enhance performance and fuel consumption. In 2020 the ship is again converted in parts of the aftship to further decrease fuel consumption.

Conversion of MS Vesterålen

MS Vesterålen is an old Lady of 37 years, build in 1983 most input data was hand drawn, revised over the years by different yards. Often the onboard situation is different than what the drawings show, in those cases onboard verification is necessary.

Conversion of MS Finnmarken

MS Finnmarken was docked for 66 days at Fosen Yard – little time to achieve a long list of areas to be converted, but possible! The ship was converted in several areas and for different purposes.