Oppgradering/Ombygging av MS Vesterålen

MS Vesterålen er en eldre dame på 37 år, bygd i 1983 da det meste av teknisk data var håndtegnet. Teknisk data har i tillegg blitt revidert av forskjellige verft gjennom årene. Ofte avviker omstendighetene om bord fra tegningene, i slike tilfeller er det nødvendig med kontroller om bord. Ikke noe problem! Alt fra besøk om bord for å ta mål og laser-scan, til å anmode ansatte om bord til å ta bilder – teamarbeid gjør dette mulig. Stramme tidsplaner og kort opphold i dokk krever perfekte forberedelser. MS Vesterålen har blitt oppgradert på mange områder, systemer har blitt oppgradert, ror er skiftet ut, hovedmotorer er byttet ut. Det mest utfordrende var utskifting av hele rørsystemet gjennom casing, problemer med plass og tilganger ble løst med koordinering via 3D mellom de involverte.

Share: