Fosen Design & Solutions

Skipsdesign

Vårt mål er å møte kundens forventninger med eksklusive prosjekt med stor vekt på miljøvennlige løsninger.

Vi designer fremtiden til sjøs

Alle Fosen Design & Solutions sine prosjekt er eksklusive og skreddersydd etter kunden sitt behov.

Takket være vårt teams erfaringer kan vi utvikle prosjekter for et vidt spekter av bruksområder, spesielt innen markedet for passasjer og Ro-Pax ferjer. Vi tilbyr fullstendig optimerte produkter innen nybygg, ombygginger og oppgraderinger. Utførelse og miljøvennlige løsninger blir alltid lagt vekt på for å møte og gjerne overgå kundens forventninger.

Konseptdesign

FDS har lang erfaring i utvikling av konsepter etter kundens behov. Nødvendig dokumentasjon og kalkulasjoner utarbeides for å optimalisere prosjektet. Vi har godt samarbeid med flere arkitekter for å oppnå best mulig uttrykk og eksteriørdesign. Vi bruker 3D modeller fra starten av alle prosjekt med den hensikt å ha det beste verktøy for evaluering av konseptet på et tidlig stadium.

Grønn teknologi

Med de miljøutfordringer planeten vår står overfor i dag, har vi tro på at all industri må utforske hvordan de kan redusere sitt klimaregnskap. For skipsbyggingsindustrien inkluderer ikke dette bare gjenoppfinning av tradisjonelt drivstoff, men også utslippsreduksjon ved optimalisering av systemer og resirkuleringsprosesser, samt avanserte skrogprofiler, ror- og propellsystemer. Kontakt oss for mer informasjon!

Detaljdesign

Detaljdesign eller produksjonsdesign er ofte en sammenfallende fase med både basic design og selve byggingen av fartøyet. Dette er vanligvis nødvendig for å overholde tidsfrister og leveringsdatoer. Innenfor detaljdesign genereres en komplett 3D modell av skipet, inkludert alt underlag for utarbeidelse av skjæreunderlag. I tillegg tilbys en total, detaljert innredningspakke. Innredningsdesignet er også basert på en fullstendig 3D modell som er samkjørt med stålmodellen.

Optimering

FDS fokuserer alltid på optimering og hele teamet utfordres til å finne nye og bedre løsninger, fra energisparing til skrog- og vektoptimering. Hvert design er unikt, og for å oppnå best mulige løsninger må teamet arbeide tett sammen i hele optimeringssirkelen. Vår kunnskap og erfaring med å jobbe på denne måten har ført til at FDS har vært nominert til flere priser i årenes løp.

Basic design

Basic design er første steg i produksjonsmodellen og for all nødvendig godkjenning fra klasseselskap og myndigheter. Den inkluderer også siste iterasjon i optimerings-prosessen, der energiforbruk, skrogform og alle andre disipliner ferdigstilles.  I en tid der 3D modeller brukes i nesten alle aspekter, er grensen mellom basic og detaljdesign mer flytende. Vi jobber eksklusivt med 3D modeller da det er den eneste måten å avsløre og finne løsninger på alle eventuelle komplikasjoner. FDS tilbyr basic designpakker som inkluderer generell del, skrog, utrustning, maskineri, interiør, HVAC, «Safe Return to Port», samt elektrisk engineering.